Oficiálne stanovy YTCT

Stanovy (preambula): súhrn záväzných spísaných pravidiel pre činnosť inštitúcie, organizácie, strany. Súhrn spísaných smerníc, ktorých zachovávanie je záväzné pre členov OZ.

Dokumenty