Venujte nám 2% z podielu vašich daní

Prosím, nezabudnite na nás s podielom z dane z príjmov za rok 2023.Venovať Váš podiel z daní nám môžete tak, že pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 15. februáru 2024 uvediete, že 2%z daní z príjmu PO a FO za účtovný rok 2023 poskytnete občianskemu združeniu Young Talent Cycling Team. Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Young Talent Cycling Team, občianske združenie, budete potrebovať nasledovné formuláre ,ktoré prikladám v prílohe.


Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Young Talent Cycling Team, občianske združenie, budete potrebovať nasledovné údaje:

Názov: Young Talent Cycling Team, občianske združenie
Adresa: Motyčky 14, 976 02 Motyčky
IČO: 51309602
DIČ: 2120688306
IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK6483300000002801393667  / kód banky: 8330 (Fio banka, a.s.)


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte originály Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie daňovému úradu v mieste vášho bydliska !!!

 

Termíny doručenia tlačív:

  • do 31. marca 2024 - Daňovníci (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie sami + právnické osoby !!! podávajú Daňové priznania príslušnému Daňovému úradu (Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania).
  • do 30. apríla 2024Zamestnanci !!!, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ, zasielajú Vyhlásenie o poukázaní 2 % a originál Potvrdenia o zaplatení dane svojmu daňovému úradu.

Dokumenty